Додаток

до листа УДЦНПВКТУМ

від __ березня 2019 року

Умови

проведення  ІІІ (Всеукраїнського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») – «Джура – 2019: Самарська Січ» («молоді козаки» 15 – 17 років)

 1. Загальні положення

Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл»(«Джура») (далі – гра «Джура») є системною формою позакласної роботи з військово-патріотичного та морально-етичного виховання учнівської молоді, важливим засобом громадянської освіти, формування національно-патріотичної свідомості відповідно до ціннісних орієнтирів та індикаторів ефективності Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки, затвердженої Указом Президента України від 13 жовтня 2015 р. № 580, спортивно-оздоровчої роботи, прогресивною формою учнівського самоврядування.

ІІІ (Всеукраїнський) етап гри «Джура» є завершальним етапом організації та проведення гри у закладах освіти протягом навчального року та підсумковим заходом з національно-патріотичного виховання учнівської молоді України.

 1. Мета та завдання

2.1. Гра «Джура» проводиться з метою виховання громадян-патріотів, захисників державної незалежності та територіальної цілісності України як високоморальних особистостей, які плекають українські традиції, духовні цінності, володіють відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатні реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства.

2.2. Завдання ІІІ етапу гри «Джура»:

військово-спортивне та національно-патріотичне виховання української молоді на основі козацьких традицій;

фізичне, соціальне, розумове та духовне виховання української молоді на основі народної педагогіки козацьких морально-світоглядних цінностей;

вивчення історії визвольних змагань та української військової традиції;

формування поваги до видатних історичних постатей та подій через вшанування геройського чину всіх борців за незалежність Української держави;

організація активного дозвілля  засобами туризму, краєзнавства, фізкультури і спорту;

популяризація серед молоді туризму і краєзнавства, військово-прикладних видів спорту, українських національних видів єдиноборств;

надання методичної допомоги в самоорганізації дитячих колективів та подальшого впровадження в педагогічну практику учнівського самоврядування;

формування і удосконалення навичок та умінь, необхідних захисникові України.

2.3. Виконання завдань ІІІ етапу реалізується шляхом виконання державницького блоку, проведення тематичних гутірок, майстер-класів, змагань та конкурсів  військово-спортивного, туристсько-краєзнавчого, культурно-інтелектуального та патріотичного спрямування, створення середовища для реалізації засад самоврядування.

2.4. Рої беруть участь у ІІІ етапі  гри відповідно до п. 8.7 наказу Міністерства освіти і науки України від 04.09.2018 № 966 «Про проведення  у 2018/2019 навчальному році Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»)» та п. 162  наказу Міністерства від 21.11.2018 № 1292 «Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2019 рік» і цих Умов.

2.5. Ідейні принципи ІІІ етапу гри виходять із лицарського покликання служіння Богові, Батьківщині, ближнім та Кодексу лицарської честі учасника Гри.

 1. Організація ІІІ (Всеукраїнського) етапу гри «Джура»

3.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням ІІІ етапу гри здійснює Міністерство освіти і науки України.

Безпосередня організація та проведення ІІІ етапу покладається на Український державний центр національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді (далі – УДЦНПВКТУМ), що за погодженням із Головним штабом затверджує Програму, Умови проведення, суддівську колегію  та у співпраці з громадськими організаціями формує склад таборової старшини.

3.2. ІІІ етап гри проводиться відповідно до Програми 03-14 липня 2019 року на території Дитячого центру соціальної реабілітації «Перлина Придніпровʼя» за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Орлівщина, вул. Острівна, 2-А.

3.3. Рої беруть участь у ІІІ  (Всеукраїнському) етапі гри «Джура» відповідно до розпорядчих документів навчальних закладів, районних, обласних (міських) департаментів (управлінь) освітою, Міністерства освіти України та Положення про гру «Джура».

3.4. ІІІ (Всеукраїнський) етап гри «Джура» проводиться у формі наметового таборування.

Для оцінювання та визначення результатів змагань та конкурсів створюється суддівська колегія, а для  організації роботи наметового містечка – таборова старшина.

3.5. В рамках ІІІ (Всеукраїнського) етапу гри «Джура» для учасників проводяться різнопланові заходи виховного, вишкільного та змагального характеру згідно Програми ІІІ (Всеукраїнського) етапу гри «Джура».

У вільний від змагань та конкурсів час проводяться семінари ройових, виховників та керівників рою, ватри (тематичні диспути, розважальні вечори-дискотеки, ройові вогники, демонстрація відеофільмів), гутірки (тематичні виховні та пізнавальні бесіди, семінари, зустрічі з видатними та цікавими людьми, в т.ч. учасниками АТО/ООС інше), спортивні ігри, забави тощо.

Учасники ІІІ етапу гри

4.1. До участі  у заході допускаються переможці або призери ІІ етапу.  Від областей та міста Києва допускається один рій.  Інші рої можуть бути допущені до участі у ІІІ етапі гри поза конкурсом за рішенням Головного штабу.

4.2. Рій складається із учасників віком 15-17 років («молоді козаки»), що навчаються разом у одному і тому ж закладі освіти або є членами однієї і тієї ж громадської організації.

Допускаються учасники, яким на час проведення ІІІ етапу гри не виповнилось повних 18 років.

Склад рою – 8 осіб (не менше 2-х осіб протилежної статі). Кожен рій обирає провідника – ройового.

4.3. Керівники делегації (керівник та заступник керівника рою) призначаються наказом департаментів (управлінь) освіти і науки обласних та Київської міської держадміністрацій. На керівників делегації покладається відповідальність за збереження життя та здоров’я учасників гри в дорозі та під час проведення заходу.

Один із представників рою може бути залучений до суддівства окремих конкурсів та змагань, проведення заходів з виконання Програми, роботи у складі таборової старшини.

 Комплексна Програма ІІІ етапу

За погодженням із Головним штабом гри «Джура» зміст ІІІ (Всеукраїнського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») – «Джура – 2019: Самарська Січ» носить поглиблений військово-прикладний характер.

 

№ з/ п НОМІНАЦІЯ КАТЕГОРІЯ
І. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-МИСТЕЦЬКИЙ  КОМПЛЕКС

«КОЗАЦЬКІ  ЗАБАВИ»

1. Інтелектуальна гра-вікторина «Відун» заліковий
2. Ватра знайомств «В колі друзів» організація дозвілля (відпочинковий)
3. Організація та проведення концертів за участю митців і аматорів організація дозвілля (відпочинковий)
4. Перегляд  обговорення документальних та художніх фільмів організація дозвілля (відпочинковий)
5. Організація та проведення етно-дискотек організація дозвілля (відпочинковий)
6. Майстер-класи з народної творчості організація дозвілля (відпочинковий)
7. Ватра представлення роїв (візитівка рою) творчий
ІІ. ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС

«КОЗАЦЬКИЙ ГАРТ»

8. Козацька забава «Фізична підготовка » заліковий
9. Ранкова руханка виховний
10. Спортивні ігри (футбол, волейбол, баскетбол, шахи тощо) організація дозвілля (відпочинковий)
11 Майстер-класи з організації спортивно-силових змагань та забав на підсумкових таборуваннях рою, куреня вишкіл
ІІІ. ТУРИСТСЬКО-СПОРТИВНИЙ ТА КРАЄЗНАВЧИЙ  КОМПЛЕКС «КОЗАЦЬКИМИ  СТЕЖКАМИ»
12. Таборування (бівак) заліковий
13. Рейд-походи вишкіл
14. Радіальні походи та екскурсії вишкіл
15. Відвідання музеїв вишкіл
IV. ВІЙСЬКОВО-ПРИКЛАДНИЙ КОМПЛЕКС

«КОЗАЦЬКА  ЗВИТЯГА»

16. Конкурс строю та маршової пісні «Впоряд» заліковий
17. Конкурс «Пластун» (орієнтування і цілевказання) заліковий
18. Змагання «Смуга перешкод» заліковий
19. Змагання «Стрільба» (стрільба із АК-74 бойовими набоями) заліковий

(у військовій частині)

20. Змагання «Стрільба» (з пневматичної зброї) заліковий
21. Змагання «Метання гранати» заліковий
 

22.

Змагання «Саперна підготовка» заліковий
23. Тактична гра на місцевості з елементами топографії та орієнтування «Теренова гра» участь
24. Вивчення матеріальної частини автоматичної зброї (розбирання та складання АК-74) участь
25. Ознайомлення з діяльністю, технікою, зброєю  та побутом військовиків у військовій частині. Практичні заняття на військовому полігоні вишкіл
26. Організація та проведення ранкової та вечірньої збірок у форматі «Козацьке коло» вишкіл
27. Організація та проведення заходів охоронного порядку з елементами караульної, сторожової служби та режиму «екстрим» вишкіл
28. Надання першої долікарської допомоги та транспортування потерпілого «Рятівник» (в т.ч. із зони обстрілу) заліковий
29. Використання індивідуальних засобів захисту в надзвичайних ситуаціях (протигазів, хімічного захисту) вишкіл
30. Майстер-класи: гасіння умовної пожежі, дії підрозділів ДСНС з надзвичайних ситуацій; прикордонна служба та дії громадян у сприянні охороні кордонів; Національна поліція вишкіл
VI. суспільно-Державницький комплекс

«Україна – самостійна НЕЗАЛЕЖНА соборна держава»

31. Парад учасників та урочисте відкриття і закриття табору та ІІІ Всеукраїнського етапу в м. Дніпро вишкіл
32. Організація і виконання доброї справи під час таборування вишкіл
33. Організація та проведення нарад, навчальних семінарів, гутірок з ройовими, керівниками команд, виховниками, таборовою старшиною, членами суддівської колегії вишкіл

В рамках ІІІ етапу «Джура – 2019: Самарська Січ» будуть проведені наступні змагання за видами та конкурси: залікові змагання: «Впоряд», «Фізична підготовка», «Смуга перешкод», «Стрільба» (стрільба із АК-74 бойовими набоями), «Стрільба» (з пневматичної зброї), «Рятівник», інтелектуальна гра-вікторина «Відун», «Пластун (цілевказання)», «Таборування», «Метання гранати», «Саперна підготовка».

До виїзду на місце проведення ІІІ етапу гри рої повинні придумати атрибутику команди (додаток 1): назва, відзначка, ройовий клич-девіз, ройове гасло-позивний, знамено встановленої форми із своїми барвами, типова форма – однострій (додатковим елементом однострою є вишиванка під час екскурсій та інших неформальних заходів). Під час усіх урочистостей обов’язкове використання затвердженого однострою таборовою старшиною.

Для участі у тереновій грі, змаганнях, перебуванні на полігонах, рейдах, польових та військово-прикладних вишколах слід використовувати спеціальний одяг або польову форму.

Змагання та конкурси проводяться згідно «Типових умов проведення конкурсів та змагань шкільного, І (районного (міського), ІІ (обласного та Київського міського) і ІІІ (Всеукраїнського) етапів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»)», затверджених наказом УДЦТКУМ від 20 лютого 2018 № 15-А, та цих Умов.

         Додаток до етапу «Впоряд»

Етап виконується та оцінюється за останніми впорядом «Джури», в якому взяті за основу Статут ЗСУ і українська муштра.

 Додаток до етапу «Рятівник»

Надання домедичної допомоги пораненому під час обстрілу.

Вимоги:

 • Рій отримує ввідну стосовно ситуації при виявленні пораненого та здійснює необхідні дії в зоні обстрілу та в зоні укриття.
 • Оцінюється правильність виконання алгоритму дій підрозділу в зоні обстрілу при виявленні пораненого.
 • Оцінюється час накладання джгута.
 • Оцінюється правильність виконання алгоритму дій при допомозі пораненому в зоні укриття.
 • Оцінюється загальний час в зоні обстрілу, в зоні укриття та транспортування пораненого в зону повної безпеки.

Весь рій одночасно проходить етап.

По команді судді на етапі «Обстріл» запускається таймер і весь рій падає на землю. Потім суддя підходить до будь-якого члена рою і наліплює йому червоний скотч на уявну зону ураження. Уявний уражений кричить «Я поранений» і «втрачає свідомість». Рій повинен швидко здійснити накладання джгута. Коли один із учасників достане джгут або отримає його від судді, то запускається секундомір, який виміряє час накладання джгута. Потім рій повинен утворити «коридор» для евакуації пораненого в «жовту» зону. В жовтій зоні рій займає кругову оборону, а санітар продовжує алгоритм Кровтеча+Дихальні шляхи+Дихання+Кровотеча (бинтування) (CABC). Суддя повинен оцінити правильність перевірки можливої ще кровотечі на кінцівках, дихальних шляхів, огляду грудини, та бинтування поранення. Після проведення алгоритму першої допомоги рій евакуює потерпілого до точки, яку вказує суддя, під прикриттям рою.

Після закінчення часу або після доставки пораненого в «зелену» зону суддею етапу подається команда «Стоп». Підраховується кількість правильно виконаних елементів надання першої домедичної допомоги, дії інших членів рою, та зазначається час накладання джгута і транспортування в кінцеву точку.

Умови військово-прикладних видів змагань:

«Фізична підготовка»

Етап складається з виконання двох вправ з фізичної підготовки всіма членами рою одночасно – підтягування на перекладині і згинання та розгинання рук в упорі на брусах.

По команді судді етапу рій  наближаються до снаряду з фізичної підготовки (перекладина, потім бруси).

Біля кожного учасника знаходиться суддя-контролер. По команді судді-контролера  учасник виконує вправу на снарядах згідно вимог по фізичній підготовці ЗСУ (вони ж і використовуються у заліках предмету «Захист Вітчизни»). Спочатку проводяться всім роєм вправи на перекладині, потім на брусах. Суддя-контролер фіксує результат учасника, а потім доповідає старшому судді етапу загальну суму виконаних дій (підсумок за кількістю підтягувань і відтискань разом).  Між вправами перепочинок не більше 1 хвилини.

Вправа № 1. Підтягування на перекладині

Вихідне положення (далі – ВП): вис хватом зверху на прямих руках (руки на ширині плечей), ноги разом (або схрещені). Згинаючи руки, підняти тіло одним рухом до положення «підборіддя вище перекладини». Повністю розгинаючи руки, опуститися у ВП не розхитуючись.

Забороняється: відводити ноги назад у ВП, виконувати махові та ривкові рухи тулубом та ногами, згинати ноги у колінах.

Дозволяється: незначне повільне відхилення прямих ніг уперед та тіла від нерухомого положення.

Рахунок оголошується після фіксації ВП і є дозволом на продовження виконання вправи.

Вправа № 2. Згинання і розгинання рук в упорі на брусах.

Вихідне положення (далі ВП): упор на прямих руках на брусах, тіло пряме.

Згинаючи руки опустити пряме тіло в упор на зігнутих руках (кут між плечем і передпліччям 90 градусів), розгинаючи руки повернутися у ВП. Рахунок оголошується після фіксації ВП і є дозволом на продовження виконання вправи.

Забороняється: закидати гомілки назад, згинати ноги у колінах.

Дозволяється: відхилення тіла від нерухомого положення.

«Смуга перешкод»

Перевірка психологічної та емоційної стійкості, яка досягається вправами, що вимагають нервово-психологічного напруження (зокрема і подолання смуги перешкод в ускладнених умовах).

Орієнтовний перелік можливих елементів смуги перешкод:

1 – лiнiя початку смуги; 2 – ділянка швидкісного бiгу довжиною 20 м; 3 – рiв шириною угорi 2, 2.5 i 3 м,  глибиною  1м;  4 – лабiринт довжиною 6 м,  шириною – 2 м,  висотою 1.1 м  (кiлькiсть проходiв – 10, ширина проходу – 0.5 м); 5 – паркан  висотою – 2 м,  товщиною 0.25 м, з похилою дошкою довжиною 3.2 м, шириною 0.25 – 0.3 м; 6 – зруйнований мiст висотою 2 м, що складається з трьох вiдрiзкiв (прямокутних балок 0.2  х  0.2 м): перший довжиною  2 м,  другий – 3.8 м зі згином у 135  градусів (довжина вiд початку до згину – 1 м), третій – 3.8 м зі  згином 135 градусів (довжина вiд початку до згину 2.8 м), розриви мiж вiдрiзками балок 1 м на початку другого i третього вiдрiзкiв  балок i в кiнцi перешкоди – вертикальнi драбини з трьома ступенями; 7 – зруйнована драбина шириною 2м  (висота схiдцiв 0.8; 1.2; 1.5 i 1.8 м, вiдстань мiж ними 1.2 м, бiля високого схiдця – нахилена драбина довжиною 2.3  м з  чотирма  схiдцями); 8 – стiнка висотою 1.1 м, шириною 2.6 м i товщиною  0.4 м з двома проломами (нижнiй розмiром 1х0.4 м розташований на рiвнi землi, верхнiй розмiром 0.5х0.6 м на висотi 0.35м вiд землi з прилягаючою до неї площиною 1х2.6 м; 9 – колодязь i хiд сполучення (глибина колодязя 1.5 м, площа перетину вгорi 1х1 м; у заднiй стiнцi колодязя щiлина розмiром 1х0.5м, що сполучає колодязь з перекритим ходом сполучення глибиною 1.5 м,  довжиною 8 м з одним згином;  вiдстань вiд колодязя до траншеї  по прямiй – 6 м); 10 – траншея глибиною 1.5 м; 11 – бiгова дорiжка шириною 2 м.

Приклад виконання вправи «Смуга перешкод» у військовій частині (військовому полігоні):

Вправа № 35. Загальна контрольна вправа на смузі перешкод (Наказ № 35 ГШ  ЗСУ «Про затвердження Тимчасової настанови з фізичної підготовки в Збройних Силах України» від 11.02. 2014).

Вихідне положення – стоячи в траншеї: кинути гранату масою 600 г із траншеї на 20 м, по цегляній стінці (проломах) або по площі (2,6 м х 1 м) перед стінкою (зараховується пряме попадання); у разі непопадання в ціль першою гранатою продовжувати метання (не більше 3-х гранат) до ураження цілі; за непопадання гранати до результату на фініші додається 5 с. (за кожну гранату, що не потрапила в ціль). Вискочити із траншеї і пробігти 100 м по доріжці в напрямку до лінії початку смуги; оббігти прапорець і перестрибнути рів шириною 2,5 м; пробігти проходами лабіринту; подолати паркан; залізти по вертикальній драбині на другий (зігнутий) відрізок зруйнованого моста; пробігти по балках, перестрибнути через розрив і зіскочити на землю із положення «стоячи» з кінця останнього відрізка балки; подолати три щаблі зруйнованої драбини і обов’язково торкнутися двома ногами землі між щаблями, пробігти під четвертим щаблем; пролізти в пролом стінки; зіскочити в траншею; пройти по ходу сполучення; вискочити із колодязя; стрибком подолати цегляну стінку; вибігти по похилій драбині на четвертий щабель і збігти по щаблях зруйнованої драбини; залізти по вертикальній драбині на балку зруйнованого моста; пробігти по балці, перестрибнути через розриви і збігти по нахиленій дошці; перестрибнути рів шириною 2 м, пробігти 20 м, оббігти прапорець і пробігти в зворотному напрямку 100 м по доріжці.

 

Вихідне положення – старт лежачи біля лінії початку смуги перешкод. За командою «ВПЕРЕД» пробігти до рову, подолати рів, зістрибнувши в нього, вилізти; пробігти проходами лабіринту; оббігти паркан та зруйнований міст із зовнішньої сторони; подолати два щаблі зруйнованої драбини і обов’язково торкнутися двома ногами землі між щаблями, пробігти під третім і четвертим щаблями; пролізти в пролом стінки; зіскочити в траншею; пройти по ходу сполучення; вискочити із колодязя; подолати стінку по верху; пробігти під четвертим і третім щаблями зруйнованої драбини, подолати другий та перший щаблі з обов’язковим дотиком двома ногами землі між щаблями; оббігти паркан та зруйнований міст із зовні; подолати рів, зістрибнувши в нього, вилізти; пробігти 20 м до лінії початку смуги.

(Умови етапу орієнтовні.)

По факту біжить весь рій і виконує все однаково. Парами біжать по одному напрямку (тобто по двом напрямкам відразу біжить четвірка) і обов’язково з дівчинкою хлопець, щоб їй допомагав.

Результат визначається за часом проходження (виконання вправи).

Організатори конкурсу можуть вносити зміни за елементами проходження смуги перешкод у зв’язку з наявністю таких елементів або заміни їх іншими елементами.

  «Метання гранати»

Ціль: три атакуючі стрільці – ростові фігури (мішень № 8), що встановлені у габариті на відкритій місцевості по фронту 10 м та в глибину 5 м. Габарит (зона) розбивається у глибину на три частини: центральну – глибиною 1 м, ближню та дальню – глибиною по 2 м. Мішені встановлюються: дві – у середині центральної частини та одна – у середині дальньої.

Дальність до цілі: 25 м.

Час: не більше 30 с від команди «Гранатою – вогонь» до вибуху гранати.

Кількість гранат: 1 ручна обороно-наступальна граната на одного учасника.

Рій проходить етап у повному складі.

Положення для метання: стоячи з окопу.

По команді судді «На вогневий рубіж вперед» на етапі весь рій виходить на вогневий рубіж.

По команді кожен джура по черзі за вказівкою старшого судді етапу виходить на вогневу позицію і здійснює метання однієї гранати в ціль – «Ворожа група». Суддя контролер  піднімає верх руку (підтвердження готовності). По команді старшого судді етапу (коли він бачить підтвердження від судді-контролера) учасник проводить метання гранати в ціль. Суддя-контролер під час метання доповідає про місце влучання (зону), в якій граната «вибухнула» (упала і зупинилася). Старший суддя етапу фіксує результат кожного джури.

Старший суддя етапу по завершенні метання останнім джурою подає команду: «Метання закінчити». Таймер зупиняється.

Результати метання кожного учасника доповідають старшому судді етапу.

Оцінка:

«відмінно» (5 балів) – влучання у центральну частину габариту;

«добре» (4 бали) – влучання у дальню частину габариту;

«задовільно» (3 бали) – влучання у ближню частину габариту.

«незадовільно» (2 бали) – граната перекинута через габарит (за дальню частину).

Всі набрані бали учасниками команди сумують  в загальний результат.

 

«Пластун»  (орієнтування і цілевказання)

Рій отримує завдання щодо виявлення ворожих об’єктів і визначення азимуту їх стояння і дистанції до них. Кількість об’єктів не менше двох і не ближче 500 метрів.

Рій прибуває на етап і отримує від старшого судді етапу ввідну стосовно зони знаходження «ворожих об’єктів». Помічник  (радист) отримує у старшого судді етапу діючу рацію, яку він самостійно перевіряє.

По команді старшого судді етапу «Почали» команда висувається в зону спостереження і займає кругову оборону (оцінюється додатковим одним балом). В цей же час ройовий з помічником (радистом) вирушають повзком на точку (місце) спостереження (дистанція не більше 20 метрів). Коли ройовий з помічником (радистом) опиняються на точці спостереження, то суддя етапу запускає таймер, так як на виконання завдання етапу дається контрольний час – не більше п’яти хвилин.

Ройовий визначає знаходження ворожих об’єктів (цілей) і проводить візуально визначення азимуту (за допомогою компасу) і дистанції до них (без електронних засобів виміру).

По визначенню даних помічник (радист), використовуючи рацію, (портативна рація), яку він завчасно бере у судді, виходить на зв’язок із старшим суддею етапу та доповідає виміри цілевказання. При користуванні рацією радист повинен дотримуватися вимог радіодисципліни. Після доповіді час зупиняється і суддя фіксує час проходження етапу. Повернення здійснюється перебіжкою до основної групи. В повному складі рій висувається до старшого судді етапу.

В разі завершення контрольного часу суддя етапу зупиняє дії команди. В разі можливих непередбачуваних ситуацій час на таймері може бути призупинений.

В першу чергу оцінюється правильність визначення цілевказання (2 бали за дистанцію, 3 бали за азимут). Потім час проходження етапу також зазначається для вирішення перемоги при рівних набраних балах.

Оцінювання (таблиця похибок):

Назва цілі (об’єкта) Дистанція (бали) Азимут (бали)
2 1 0 3 2 1 0
до 50 м. до 100 м. більше 100 м. до 5 град. до 10 град до 15 град більше 15 град..
1 Башта
2 Бліндаж

Радіодисципліна – порядок передачі команд і постановки завдань по радіо:

– назвати позивний спричиненої радіостанції – один раз;

– слово «я» і позивний своєї радіостанції – один раз;

– утримання команди чи інформації – один раз;

– слово «я» і позивний своєї радіостанції – один раз;

– слово «прийом» – один раз.

 

Приклад:

«Яструб, я Сокіл, як чуєте мене, я Сокіл, прийом» Відповідь: «Сокіл, я Яструб, чую вас добре, я Яструб, прийом». При гарній чутності дозволяється підтверджувати коротко, словом «зрозумів»: «Зрозумів, я Яструб, прийом». При слабкій чутності і сильних перешкодах команди можуть бути подані два рази: «Яструб, я Сокіл, ціль – танк, азимут 40, дистанція 550, я Сокіл, прийом».

«Саперна підготовка»

Виконує весь рій в повному складі.

Загальний час на виконання етапу – до 10 хвилин.

Кількість макетів мін (протипіхотних та протитанкових) – не менше 10 шт.

Кількість саперних щупів не більше 4 шт.

Ділянка проходження етапу розміром від 20 метрів в довжину і 4 метри в ширину з м’яким ґрунтом.

Рій отримує завдання виявити на визначеній ділянці місцевості (дорозі) ворожі міни.

По команді старшого судді на етапі «Почали» (запускається секундомір чи таймер) весь рій починає рух по замінованій ділянці повзком. Учасники переповзають ділянку і за допомогою щупів перевіряють ділянку на наявність мін. Кожен учасник повинен правильно користуватися саперним щупом та вміти здійснювати тактичне прикриття групи. Поки одна частина рою займається виявленням мін, інша в цей час займається прикриттям саперів.

Кут входження щупа повинен бути не більше 45 градусів. Прикриття групи повинно здійснювати на 360 градусів.

В іншому випадку, при явному порушенні користуванням щупом або виконанні тактичних дій суддівська колегія етапу має право призупинити команду для пояснення правильності виконання вимог етапу. В разі повторного порушення суддя знову може зупинити команду і знову провести пояснення. В усіх випадках час проходження командою етапу не призупиняється.

В разі виявлення міни учасник подає сигнал «Міна» і позначкою «М» відмічає заміноване місце.  За знаходження міни ставиться 1 бал. Таким чином команда набирає бали і намагається чим швидше пройти ділянку в повному складі. По закінченню часу проходження етапу або після виявлення всіх мін закладених організаторами  старшим суддею етапу подається команда «Стоп».

Підраховується кількість знайдених мін (по 1 балу за міну), дії групи в прикритті («відмінно» – 2 бали, «задовільно» – 1 бал, «незадовільно» – 0 балів) і час проходження замінованої ділянки.

Бали – це основний показник, а час –  додатковий у випадку однакової кількості набраних балів командами.

 

«Стрільба»

Стрільба з АК-74 або іншої штатної штурмової гвинтівки.

Кожен учасник рою здійснює стрільбу з АК-74: одночасно 10 одиночних пострілів та до 20-ти пострілів чергою по мішеням.

По команді судді «На вогневий рубіж вперед» на етапі весь рій виходить на вогневий рубіж.

Біля кожного стрільця стоїть суддя-контролер. По команді судді етапу учасники заряджають зброю. Судді-контролери  піднімають верх руку (підтвердження готовності) і тримають, якщо бачать, що їх підопічний готовий до стрільби. По команді судді етапу (коли він бачить підтвердження всіх контролерів) учасники проводять стрільбу по мішеням із положення лежачи із автомата Калашникова або іншої штатної штурмової гвинтівки.

Спочатку всі учасники рою роблять по 10 одиночних пострілів, а потім по команді судді-контролера проводять стрільбу чергами. Суддя-контролер рахує кількість пострілів і уражень. Після стрільби учасники доповідають про закінчення стрільби. Судді-контролери  піднімають верх руку (підтвердження закінчення).

Суддя етапу побачивши підтвердження закінчення всіма учасниками стрільби дає команду «Стрільбу закінчити».

Судді-контролери під час стрільби підраховують кількість уражень (падаючих мішеней). Ураження відмічають. Результати доповідають старшому судді етапу.

Враховується сума набраних уражень всіма членами рою.

У підготовці роїв до змагань з військово-прикладних видів ІІІ етапу слід спиратися на Навчальну програму «ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ» для навчальних закладів системи загальної середньої освіти  (РІВЕНЬ СТАНДАРТУ), затвердженої Міністерством освіти і науки  України (Наказ МОН України від 23.10.2017 № 1407).

Додаток до конкурсу «Таборування» (бівак).

Табір організовується без творчих (візуально-демонстративних і інших елементів), які не використовуються в військовому табору і демаскують табір. Краще взяти макети зброї, щоб з ними можна було проводити вишколи з тактики.

Остаточні Умови проведення змагань та конкурсів оголошуються Суддівською колегією не пізніше ніж за добу до початку їх проведення.

 1. Документація та терміни її подання

Підтвердження (попередня заявка) про участь ІІІ етапі надсилається на адресу Українського державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді (01135, м. Київ – 135, а/с 190) до 15червня 2019 року на електронну адресу: cnpv_patriot@ukr.net.

Разом із попередньою заявкою повідомляється адреса Інтернет- ресурсу, на якому можна ознайомитись із діяльністю рою протягом навчального року.

При реєстрації у мандатній комісії ІІІ етапу рій подає свою Книгу звитяг (п. 16 Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. № 845).

У мандатну комісію необхідно подати такі документи:

наказ про відрядження рою на участь у ІІІ етапі гри  із мокрою печаткою (наказ є документом фінансової звітності для організаторів) ;

іменні заявки роїв за встановленою формою (додаток 2), завірені департаментами (управліннями) освіти і науки обласних та Київської міської держадміністрацій, а також лікарсько-фізкультурним диспансером;

повний список рою за формою: пор. №, П.І.Б., рік народження, домашня адреса, мобільний телефон. Список повинен бути завірений «мокрою печаткою» навчального закладу; також подається електронний варіант списку (копія на електронних носіях) у форматі RTF, документ Microsoft Word;

паспорт рою (допускається ксерокопія «З оригіналом згідно»);

паспорти учасників (на учасників віком до 16 років – свідоцтва про народження)  або завірені нотаріально копії;

учнівські квитки або довідки з місця навчання з фотографією, завірені печаткою, що перекриває фотографію на одну третину, підписані директором (керівником) навчального закладу за 2018/2019 навчальний рік (цей документ учасники повинні мати при собі постійно на всіх етапах проведення гри);

медичні довідки про санепідемоточення та щеплення на кожного учасника з «мокрою» печаткою мед закладу (видані не пізніше, ніж за три дні до початку ІІІ етапу гри);

особові медичні книжки керівників;

страхові поліси на кожного учасника рою.

Обробка персональних даних здійснюється відповідно до законодавства про захист персональних даних.

 7. Умови прийому та розміщення команд

7.1. На місце проведення ІІІ етапу гри (територія Дитячого центру соціальної реабілітації «Перлина Придніпровʼя» за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с. Орлівщина, вул. Острівна, 2-А.) рої прибувають самостійно.

При прибутті потягом або автобусом до м. Дніпро рої про час і місце свого прибуття повинні повідомити організаторів не пізніше 15 червня 2019 року.

Схеми доїзду:

Як доїхати власним транспортом до міста Новомосковськ з міста Дніпро?

В місті Дніпро через просп. Дмитра Яворницького та вул. Князя Володимира Великого рухаємось  на Центральний міст (Новий) маршрутом  Т0410, продовжуємо рух пр.. Слобожанським і далі за цим же маршрутом через місто Підгороднє.

Потім рухаємось маршрутом  Е50 / М04 і повертаємо на з’їзд в сторону Новомосковська маршрутом М18. Рухаємось містом (вул. Сучкова) до пам’ятника льотчикам («літак»), далі звертаємо праворуч і рухаємось по вул. Гетьманській маршрутом Е105 /М18. Далі плавно звертаємо ліворуч на вул.  195-ї Стрілецької Дивізії того ж маршруту. Продовжуємо рух трасою та мостом через річку Самару до позначки «Осокори» (зліва), біля якої звертаємо ліворуч і їдемо вул.. Острівна повз чоловічий монастир (справа) , готельний комплекс «Самара» (зліва) і до кінцевої зупинки (дитячий санаторій «Перлина Придніпров’я).  Карта-схема у додатку 3.

 Як доїхати громадським транспортом до міста Новомосковськ з міста Дніпро?

З автовокзалу «Дніпро-Центральний» (вул.. Курчатова, 10) до автостанції «Новомосковськ-1» (вул. 195 Стрілкової дивізії, 1А)  щодня автобуси здійснюють більше 50 рейсів через 10-15-20 хвилин. Ціна за квиток  на автобус залежить від типу автобусу і коливається від 38 до 59 грн. Відстань 30 км. Середній час в дорозі – 1 година. Типи автобусів: «Еталон», «Мерседес»,  «Фольксваген», «Неоплан», «Спринтер».

З автостанції м. Новомосковськ до дитячого оздоровчого центру соціальної реабілітації санаторного типу «Перлина Придніпров’я», що  знаходиться в лісовій  зоні  відпочинку між м. Новомосковськ та с. Орлівщина, відстань 3,8 км, яку пішки можна подолати за 45 хвилин. Адреса КЗ «ДОЦСРСТ «Перлина Придніпров’я» ДОР: вул.. Острівна, 2А, с.Орлівщина Новомосковський район. е-mail: perluna.dnipra@gmail.com­­

7.2. Рої розміщуються в польових умовах (наметах). Місце встановлення наметів, облаштування біваку вказує обозний. Самостійно займати місце на території проведення гри категорично заборонено. Рої повинні мати все необхідне спорядження для організації польового табору.

7.3. Харчування учасників буде організовано централізовано – у стаціонарній їдальні за рахунок організаторів. Харчування керівників та заступників керівників роїв – за рахунок організації, що відряджає.

7.4. У день закінчення гри «Джура – 2019: Самарська Січ» 14липня 2019 року рої повинні залишити територію польового табору та здати її коменданту до 10-00.

7.5. 14 липня 2019 року у м. Дніпро буде проведено урочисте закриття ІІІ етапу гри. Після цього заходу рої самостійно від’їжджають із міста.

7.6. Квитками на проїзд організатори  заходу не забезпечують.

 1. Визначення та нагородження переможців

8.1. Загальний підсумок не підводиться. Визначаються переможці та призери в окремих видах змагань та конкурсів.

8.2. Результати оголошуються в кінці кожного виду програми та опубліковуються.

8.3. Нагородження переможців та призерів ІІІ (Всеукраїнського) етапу гри «Джура» відбувається у наступному порядку:

 • Рої, які посіли 1, 2, 3 місця у залікових видах змагань та конкурсів ІІІ етапу нагороджуються  кубками та дипломами Міністерства освіти і науки України.
 • Учасники роїв-переможців у залікових видах змагань та конкурсів нагороджуються дипломами Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.
 • Усі учасники гри отримують відзнаки з атрибутикою гри «Джура».
 1. Фінансування

Витрати на відрядження Суддівської колегії, Таборової старшини, організацію семінару суддів, виконання Програми, проведення змагань та нагородження учасників, харчування дітей-учасників, автотранспортне та екскурсійне обслуговування здійснюється за рахунок коштів організаторів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

Витрати, пов’язані з відрядженням та участю роїв у ІІІ етапі (проїзд до місця проведення заходу та у зворотному напрямку, відрядження керівників, перевезення вантажу, харчування в дорозі дітей, харчування керівника та представника рою протягом заходу, матеріально-технічне укомплектування рою, придбання необхідного спорядження та одностроїв, виготовлення атрибутики, медичне страхування учасників на період ІІІ етапу гри) здійснюються за рахунок асигнувань, передбачених у відповідних бюджетах державних адміністрацій та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством .

 

За порушення цих Умов, заходів безпеки та дисципліни на рій за поданням організаторів, мандатної комісії, Таборової старшини, Суддівської колегії можуть накладатися штрафні санкції, включаючи дискваліфікацію та дострокове припинення перебування рою на території проведення ІІІ етапу.

             Додаток 1

                                             до Умов  проведення ІІІ етапу гри «Джура»

                                         «Джура – 2019: Самарська Січ»

Ройові атрибути

Назва рою.  Кожен рій обирає собі назву за тематикою історичної героїки борців за незалежність України.  Мета: створення збірного образу, який би сприймали члени рою як частинку себе, і це б мотивувало їх спільно наслідувати свій ідеал, співдіяти у досягненні перемоги.

Відзначка (емблема) – схематичне, символічне зображення назви рою. Форма: білий круг з чорним колом. В середині чорне зображення. Розмір – D – 5 см. Можна використовувати на правому рукаві однострою, на висоті середини між ліктем та краєм рукава на плечі.

Ройове гасло (клич-девіз). Відображає лицарсько-воїнську, козацьку традицію, світогляд, ідеали. Можна використовувати народні приказки чи прислів’я, латинські вислови. Мета: – клич має ідейно об’єднувати всіх членів  рою, спрямовувати їх на  позитивну поведінку.

 Ройовий позивний. Мета:  – використання під час змагань, зокрема «Теренової гри»,  для зв’язку зі своїми.

Ройове знамено  – це полотняний квадрат розмірами 75×75 см. Він складається з двох чи трьох барв. На правій (лицевій) стороні у центрі нашивається відзнака гри, висотою 25 см. На тій же стороні розміщуємо симетричний напис назви рою. Розміри букв по висоті – 10 см. На лівій (зворотній) стороні без нашивок. Прапорець носиться прикріпленим до держака довжиною 180 см та діаметром 3 см.

Барви рою – будь-які два чи три кольори. Основна барва для всіх учасників гри «Джура» – малинова, яка виконує функції тла (фону).

 Однострій (типова форма) – мають бути елементи військового одягу сучасного українського війська чи силових структур (без військових відзнак діючих в ЗСУ), але з обов’язковими відзнаками гри «Джура» (на лівому рукаві) і відзнакою рою (на правому рукаві).

Додатковий елемент – таборова футболка або вишивка (визначається таборовою старшиною період носіння). Для участі у спортивних (спортивна форма) та польових змаганнях слід використовувати спеціальний одяг (польова форма).

Учасники гри звертаються один до одного «Друже/подруго»  із  додаванням імені.

Урочисте вітання – «Слава Україні!», відповідь – «Героям слава!».

Гасло гри «ДЖУРА» – «В єдності – сила! В силі – перемога!».

Клич: «Душу – Богові,  життя – Україні, честь – собі».

 

Додаток 2

                                             до Умов  проведення ІІІ етапу гри «Джура»

                                  «Джура – 2019: Самарська  Січ»

                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО

(департаменти (управління) освіти і науки

обласних, Київської міської державних

адміністрацій)

В Суддівську колегію ІІІ (Всеукраїнського) етапу гри «Джура» – «Джура – 2019: Самарська Січ»

І М Е Н Н А   З А Я В К А

______________________________________________________________

(департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської міської                                       державних адміністрацій)

 

направляє для участі у ІІІ (Всеукраїнському) етапі гри «Джура» – «Джура – 2019: Самарська Січ»  рій ________________________ у такому складі:

(назва рою)

 

№ п/п Прізвище, ім’я,

по-батькові учасника

Дата народження Заклад освіти,

клас

Дозвіл лікаря на участь у заході
1 2 3 4 5

Усі учасники пройшли належне тренування, мають достатню фізичну і  технічну підготовку для участі у таборуванні та змаганнях

Керівник рою    __________________        ____________________________

(підпис)                                         (прізвище, ім’я, по батькові)

Заст. керівника

рою              __________________        ____________________________

(підпис)                                         (прізвище, ім’я, по батькові)

 

Всього допущено до ІІІ етапу – _____________ чоловік

(прописом)

Керівник закладу освіти ________________  ______________________

М.П.                                                  (підпис)                    (прізвище, ім’я, по батькові)

 

Печатка диспансеру

Лікар _________________ ________________________

(підпис)                       (прізвище, ім’я по батькові)

 

 

Додаток 3

                                             до Умов  проведення ІІІ етапу гри «Джура»

                                  «Джура – 2019: Самарська  Січ»

Карта-схема доїзду власним транспортом