Наказ_про__Порядок_реєстрації_куренів_гри_Джура (завантажити)

відкрити на сайті Українського державного центру національно-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської молоді

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ, КРАЄЗНАВСТВА І ТУРИЗМУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

«02» квітня 2019 р.                                                                                  № 29-А

м. Київ

Про затвердження Порядку реєстрації куренів Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Відповідно до п. п. 13, 14, 15, 17 Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура»), затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2018 р. № 845 «Деякі питання дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання», рішення Головного штабу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)від 27 березня 2019 р. та з метою подальшого розвитку зазначеної гри

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок реєстрації куренів Всеукраїнської дитячо-юнацькоївійськово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), що додається.
 2. Довести даний наказ до відома обласних та Київського міського центрів туризму та станцій юних туристів.
 3. Розмістити інформацію щодо Порядку реєстрації куренів гри «Джура» на сайті УДЦНПВКТУМ.
 4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Бондарчука Д. О.
Директор  

 

С.В. Неділько

 

Додаток

до наказу УДЦНПВКТУМ

від  02.04.2019 р.  № 29-А

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ КУРЕНІВ

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри

«Сокіл» («Джура»)

 1. Відповідно до пункту 14 Положення про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура») (далі – Гра), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 № 845 «Деякі питання дитячо-юнацького військово-патріотичного виховання»  курені Гри реєструються Головним штабом Гри або, за його дорученням, обласним штабом.
 2. Курінь – первинний осередок  Гри, який може складатися з одного або двох роїв молодих козаків, від трьох до п’яти роїв джур і у разі потреби/ можливості – двох або трьох роїв новаків (козачат).
 3. Кожен курінь Гри обирає собі назву за іменем покровителя (патрона) – історичної постаті місцевого або загальнонаціонального значення, яка відзначилася вагомим внеском у боротьбу за державність України в період від часів княжої доби до Революції Гідності та під час захисту України від збройної агресії Російської Федерації в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил в Донецькій та Луганській областях (наприклад, «Курінь імені Євгена Подолянчука»).
 4. Курінь, який створюється на кадровій основі одного з громадських об’єднань (за згодою), може отримувати і відповідну назву (наприклад, «Козацька застава імені Івана Сірка», «Пластовий курінь імені Романа Шухевича» чи «Сумівський курінь імені Святослава Хороброго»).
 5. Для реєстрації куреня на електронну адресу kurin.dzhura@gmail.com необхідно надіслати:
 • заповнену Інформаційну картку куреня (додаток 1) у форматі документа Word;
 • скан-копію Інформаційної картки куреня, завіреної керівником закладу освіти чи громадської організації, на базі яких створено курінь;
 • скан-копію розпорядчого документа про призначення виховника;
 • згоду опікуна куреня (якщо призначено) на ім’я голови  Головного штабу Гри (взірець у додатку 2);
 • біографічну довідку про покровителя (патрона), за іменем якого обрано назву куреня (до однієї друкованої сторінки);
 • протокол установчих сходин Ради ройових (Ради куреня) (зразок у додатку 3).
 1. Інформація про курені, які надали реєстраційний пакет документів, для прийняття рішення про їх реєстрацію, виноситься на чергове засідання Головного штабу Гри. У разі, якщо назви куренів за іменем покровителя (патрона) повторюються, куреню, який надіслав пакет документів на реєстрацію пізніше, пропонується обрати іншу назву.
 2. Повідомлення про дату та № протоколу засідання Головного штабу Гри, яким прийнято рішення про реєстрацію куреня, надсилається на офіційну сторінку куреня у Фейсбук та на e-mail виховника куреня.
 3. Зареєстровані курені, щороку до 1 листопада на електронну адресу kurin.dzhura@gmail.com,  подають оновлену Інформаційну картку куреня.
 4. Особливо дієві та успішні курені, за результатами своєї діяльності, можуть отримати у своїх назвах додатково порядковий номер (число) куреня, який затверджується Головним штабом Гри.
 5. Вимоги для отримання куренем у своїй назві додатково  порядкового номера:
 • у курені успішно працює Рада ройових (рада є фактичним самоврядним керівним органом куреня і організовує його діяльність; основні рішення щодо внутрішнього життя куреня приймаються цією радою; виховник дбає переважно про безпеку членів куреня);
 • на регулярній основі проводиться дошкіл ройових (не рідше 2 разів на місяць упродовж навчального року), який сприяє вишколу ройовими своїх роїв;
 • щонайменше 10 осіб, які є членами куреня, склали базову першу пробу;
 • курінь успішно провів підсумкове наметове таборування, яке готувала Рада ройових;
 • курінь активно і змістовно висвітлює свою діяльність у соцмережах та мас-медіа.
 1. Після виконання вимог,  на електронну адресу kurin.dzhura@gmail.com Рада ройових за погодженням із виховником куреня подає  заявку (у довільній формі з викладом аргументів) на отримання куренем у своїй назві додатково порядкового номера (числа) куреня, яка розглядається на черговому засіданні Головного штабу Гри. Повідомлення про рішення щодо поданої заявки надсилається на офіційну сторінку куреня у Фейсбук та на e-mail виховника куреня.
 2. Обробка персональних даних, у ході реєстрації куренів, здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Додаток 1

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА КУРЕНЯ

Назва куреня  
 
Місцезнаходження  
(назва закладу освіти, громадської організації, поштова адреса)
 
 
 
 
Виховник куреня  
(ПІБ, місце роботи, посада, контактний телефон, e-mail)
 
 
 
Опікун куреня

(якщо призначено)

 
(ПІБ, місце роботи, посада, контактний телефон, e-mail)
 
 
 
Посилання на інтернет-ресурси куреня  
(сайт, офіційна сторінка у Фейсбук тощо)
 
 

 

Склад куреня:

з/п

Назва рою Вікова категорія рою

(молодих козаків, джур, новаків (козачат))

Кількісний

склад рою/куреня

ПІБ

виховника рою

Хлопців Дівчат
1.          
2.          
…..        
           
           
           
           
Всього у курені _______ учасників     ×

Керівник закладу освіти

(громадської організації)     ________________             _____________________

(підпис)                                              (ПІБ)

М. П.

 Додаток 2

Голові

Головного штабу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

Хобзею П. К.

______________________________________

(ПІБ, місце роботи, посада, громадська організація)

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

____________________________________________,

опікуна куреня

______________________________________

(назва куреня)

_____________________________________________

(повна назва закладу освіти, громадської організації)

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

 

 

З А Я В А

Даю свою згоду на здійснення виховної опіки над куренем Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). З ціннісними орієнтирами, виховним методом та Кодексом лицарської честі учасника Гри ознайомлений. Зобов’язуюсь сумлінно виконувати взяті на себе обов’язки опікуна куреня.

Дата

Підпис

Додаток 3

Протокол

УСТАНОВЧИХ СХОДИН РАДИ РОЙОВИХ (РАДИ КУРЕНЯ)

від  «_____» ____________ 20    року

Присутні:

Порядок денний

 1. Відкриття
 2. Вибір покровителя (патрона) куреня.

Слухали: ________________________ про життєвий шлях та діяльність ________________________________, _______________________________, ________________________________ .

Ухвалили: обрати патроном куреня   _________________________________.

 1. Вибір барв куреня.

Слухали: __________________________ про обґрунтування барв куреня та особливостей  їх використання.

Ухвалили: затвердити барви куреня _______________________________ та особливості їх використання.

 1. Розробка проекту знамена.

Слухали: _________________________ про різні проекти курінного знамена.

Ухвалили: затвердити пропонований варіант курінного знамена.

 1. Вибори старшини куреня.

Слухали:

Ухвалили: обрати старшину куреня у складі ___________________________, ________________________, __________________________.

 1. Інше.

Слухали:

Ухвалили:

 Курінний           ___________________   ________________________

(підпис)                                      (прізвище, ім’я)

Писар                 ___________________   ________________________

(підпис)                                      (прізвище, ім’я)